Skriv ut
|
 • Upphandlingsguide: Vägledning för EU- finansierade projekt
  Framtagen av EU kommissionen
  Läs mer
 • Faktabank för Europeiska struktur- och investeringsfonderna
  För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt lanserar kommissionen en ny webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.
  Läs mer

Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Aktuella utlysningar Interreg

Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.
Länkar till programmens webbplatser hittar du genom att klicka här.

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • ÖKS tar löpande emot ansökningar om förprojekt under 2016 
 • 23 januari - 17 februari 2017
 • 8 augusti - 15 september 2017

Interreg Sverige- Norge

 • 15 januari – 15 februari 2017 
 • 15 augusti - 15 september 2017
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 1 februari - 13 mars 2017
 • 1 augusti - 13 september 2017

Interreg Nord

 • 1 november 2016 - 1 februari 2017
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg Central Baltic

 • 2 januari - 27 februari 2017

Interreg South Baltic

 • Seed money: 10 - 30 januari 2017 (endast inom transport och utbildning)
 • 22 maj - 30 juni 2017 
 • 31 oktober - 15 december 2017

Northern Periphery and Arctic

 • Ansökningar gällande förprojekt  tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 14 november 2016 - 1 februari 2017

Interreg Europe

 • 1 mars - 30 juni 2017

Kolarctic CBC

 • 23 januari - 15 mars 2017

URBACT

 • 5 december 2016 - 31 mars 2017 (Good Practice Call)

Såddfinansiering för projektinitiering

Svenska Institutet (SI) har öppnat en ny utlysning för projektinitiering inom Östersjöregionen. Utlysningen stänger 1 februari 2017.

Projektinitiering är ett stöd SI erbjuder svenska aktörer i form av medel i tidiga skeden i projekt.

Stödet ges för att skapa och utveckla nya samarbeten som kan bidra till ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar tillväxt och, i förlängningen, en fördjupad integration av Östersjöregionen.

Stöden kan exempelvis användas för att förbereda en ansökan om EU- finansiering från något av EU:s program eller fonder.

Information om vad du kan söka stöd för och hur du ansöker hittar du på Svenska Institutets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket