Skriv ut
|

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.

Karta Östersjöprogrammet

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 263,8 miljoner euro (Cirka 2,2 miljarder kronor) på programområdets regionala utveckling. Utöver det tillkommer ytterligare 6 miljoner euro från Norge och 4 miljoner från Ryssland. 

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Berörda geografiska områden

Inom EU: Hela Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och delar av norra Tyskland.

Utanför EU: NorgeNordvästra Ryssland och Vitryssland.

Prioriterade insatsområden

Programmet har ett tydligt fokus på innovation, effektiv användning av naturresurser och tillgänglighet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

  • Forskning, innovation, teknisk utveckling
  • Skydda miljön, främja hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter
  • Förbättra institutionella kapaciteten, effektiviteten i offentliga förvaltningen

Nationell kontaktpunkt och subkommittésekretariat för Interreg Östersjöprogrammet

Regeringen har beslutat att inrätta en nationell kontaktpunk för det territoriella samarbetsprogrammet för Östersjöregionen 2014-2020. Tillväxtverket fungerar som kontaktpunkt för programmet. Kontaktpunkten har i uppgift att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Tillväxtverket utgör även tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting sekretariat för programmets nationella subkommitté. Subkommittén utgör en resurs för kontaktpunkten i spridande av information om programmet.

Uppdaterad: 2017-01-09

Information

Programsekretariat finns i Rostock, Tyskland.

Kontaktuppgifter finns på programmets hemsida.

Gå till programmets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kontaktpunkter

Tillväxtverket
Paul Nemes 
Tel: 08-681 91 36
paul.nemes@tillvaxtverket.se

Aktuella utlysningar

Ingen aktuell ansökningsomgång för projekt.

Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket