Skriv ut
|

Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Europeiskt territoriellt samarbete har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik sedan 1990. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet. Nuvarande programperiod för 2014-2020 är den femte perioden och benämns som Interreg V.

Finansiering och Sveriges deltagande

Total tilldelning från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för Interreg V är 10,1 miljarder Euro vilket motsvarar 2,8 % av EU:s sammanhållningspolitiks budget. 105 Interregprogram innefattas av denna budgetram.

Sverige deltar i totalt 14 av dessa EU- program. Programmen har sammanlagt en budget på ungefär 1,5 miljarder Euro (ca 12 miljarder kronor) under perioden 2014-2020 från ERUF. Utöver det tillkommer nationell medfinansiering.

Läs mer om de program som Sverige ingår i under program.

interreg budget 2014-2020

Bild framtagen av EU- Kommissionen

Interreg V: Programperioden 2014-2020

För programperioden 2014–2020 har man för första gången i den europeiska sammanhållningspolitikens historia antagit en särskild förordning som omfattar åtgärder inom ramen för europeiskt territoriellt samarbete som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Fokus för programperioden 2014-2020 kommer att vara

  • forskning och innovation,
  • hållbara transporter,
  • skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad
  • främja utvecklingen av miljövänliga energikällor.

Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling.

Mervärdet av de territoriella samarbetsprogrammen ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete. EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser.

Uppdaterad: 2016-09-05

LÄS MER

Mer information om Interreg finns på Europeiska kommissionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faktabank

Statistik över vad EU- pengarna används till hittar du i kommissionens faktabanklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektbank

En sammanställning över godkända Interreg-projekt finns på www.keep.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket