Skriv ut
|

Ny ansökningsomgång öppen för Interreg ÖKS

Mellan 23 januari och 17 februari tar ÖKS-programmet emot nya projektansökningar, gärna inom transport och sysselsättning. Norska aktörer kan dock inte söka om medfinansiering just nu.

38 projekt är redan igång med gränsöverskridande samarbeten mellan Danmark, Sverige och Norge. Nu gers möjligheten till fler projekt att söka finansiering från Interreg ÖKS.

- Vi tror samarbete över gränserna är vägen till framgång. På så sätt kan vi lära av varandras erfarenheter och det skapar mer effektiva och innovativa projekt, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Grön ekonomi, transport och sysselsättning

Du kan söka medel inom de tre insatsområdena grön ekonomi, transport och sysselsättning, samt inom alla tre delgeografier. Programmet ser särskilt fram emot ansökningar inom sysselsättning och transport, där det finns flera utmaningar som kan lösas genom skandinaviska samarbeten.

- Om vi exempelvis tittar på den skandinaviska transportbranschen så är stora delar av infrastrukturen sammankopplad. Därför är det viktigt att vi också samarbetar mellan länderna. Vi vill ha en mer hållbar, tillgänglig och säker infrastruktur vilket vi tror att våra regioner kan skapa tillsammans, säger Magnus Schönning.

Att öka sysselsättningen i regionen är en annan utmaning. Där kan man till exempel arbeta med projekt som ökar pendlingen eller drar nytta av varandras sätt att lösa kompetens- och rekryteringsbehov.

- Integration är ytterligare en fråga där vi tror att ett gränsöverskridande samarbete kan gynna utvecklingen. Utmaningarna ser liknande ut i våra tre länder, och ju fler kloka huvuden som vi slår ihop desto bättre lösningar kan vi skapa.

Ansökningsperioden är öppen mellan 23 januari till 17 februari.
- Vi är som alltid förväntansfulla inför den här ansökningsomgången. Vi ser fram emot flera spännande projektansökningar, säger Magnus Schönning.

Inga norska medel just nu

Norska staten har för närvaro planerat för att minska finansieringen av statliga medel till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i 2017. Norska aktörer kan därför inte söka om medfinansiering i ansökningsomgången som öppnar den 23 januari och stänger den 17 februari. Det finns fortsatt möjlighet för norska aktörer att delta som partner i projekt, men då med helt egen finansiering och utan den 50 procentiga finansiering som normalt funnits att tillgå. Tills vidare inte går inte heller att söka om norska medel för förprojekt.

Det är ännu inte säkert om det kommer att finnas medel för norska aktörer i ansökningsomgång 2017:2. Vi kommer återkomma med mer information på interreg-oks.eu om situationen skulle ändras.

Norska aktörer som redan ingår i projekt kommer inte påverkas.

Har du frågor kring ansökningsomgång 2017:1 eller norska medel, kan du kontakta programchef Magnus Schönning på magnus@interreg-oks.eu.

Vill du veta mer om ÖKS?

Mer information om programmet samt kontaktuppgifter hittar du här.

Uppdaterad: 2017-01-20
Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket