Skriv ut
|
 • Upphandlingsguide: Vägledning för EU- finansierade projekt
  Framtagen av EU kommissionen
  Läs mer
 • Faktabank för Europeiska struktur- och investeringsfonderna
  För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt lanserar kommissionen en ny webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.
  Läs mer

Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Aktuella utlysningar Interreg

Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.
Länkar till programmens webbplatser hittar du genom att klicka här.

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • ÖKS tar löpande emot ansökningar om förprojekt under 2016 
 • 23 januari - 17 februari 2017
 • 8 augusti - 15 september 2017

Interreg Sverige- Norge

 • 15 januari – 15 februari 2017 
 • 15 augusti - 15 september 2017
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 1 februari - 13 mars 2017
 • 1 augusti - 13 september 2017

Interreg Nord

 • 1 november 2016 - 1 februari 2017
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg Central Baltic

 • 2 januari - 27 februari 2017

Interreg South Baltic

 • 2 november - 16 december 2016
 • Seed money: 10 - 30 januari 2017 (endast inom transport och utbildning)
 • 22 maj - 30 juni 2017 
 • 31 oktober - 15 december 2017

Northern Periphery and Arctic

 • 1 maj - 30 november 2016
 • Ansökningar gällande förprojekt  tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 14 november 2016 - 1 februari 2017

Interreg Baltic Sea Region

 • 21 september - 28 oktober: seed money

Interreg Europe

 • 1 mars - 30 juni 2017

Kolarctic

 • Första utlysningen kommer antagligen öppna januari 2017
Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket