Skriv ut
|
 • Upphandlingsguide: Vägledning för EU- finansierade projekt
  Framtagen av EU kommissionen
  Läs mer
 • Faktabank för Europeiska struktur- och investeringsfonderna
  För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt lanserar kommissionen en ny webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.
  Läs mer

Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Aktuella utlysningar Interreg

Information om hur du ansöker finns på respektive programs webbplats.
Länkar till programmens webbplatser hittar du genom att klicka här.

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • 22 augusti - 23 september
 • ÖKS tar löpande emot ansökningar om förprojekt under 2016 

Interreg Sverige- Norge

 • ​15 augusti – 15 september 2016
 • 15 januari – 15 februari 2017 
 • 15 augusti - 15 september 2017
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 1 september - 15 september 2016
 • 1 februari - 13 mars 2017

Interreg Nord

 • 1 november 2016 - 1 februari 2017
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg Central Baltic

 • 2 januari - 27 februari 2017

Interreg South Baltic

 • 2 november - 16 december 2016
 • 8 maj - 16 juni 2017 

Northern Periphery and Arctic

 • 1 maj - 30 september 2016
 • Ansökningar gällande förprojekt  tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 14 november 2016 - 1 februari 2017


Kalendarium

 • 2016-09-01
  Ansökningsseminarium ÖKS programmet- Köpenhamn
  Läs mer
 • 2016-08-25
  Ansökningsseminarium ÖKS programmet- Kristiansand
  Läs mer
 • 2016-08-24
  Ansökningsseminarium ÖKS programmet- Göteborg
  Läs mer
 • 2016-09-01
  Ansökningsseminarium för Norra Periferin och Arktis programmet
  Läs mer
 • 2016-10-10
  European week of regions and cities (Open days)
  Läs mer

Aktuellt

 • 2016-06-03
  6 nya projekt beviljade inom ÖKS programmet
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Central Baltic programmet rekryterar till kontoret i Åbo
  Läs mer
 • 2016-05-09
  Hur kan vi undanröja hinder i gränsregionerna?
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Första projeken i South Baltic godkända!
  Läs mer
 • 2016-04-27
  Få inspiration på Nordprogrammets årskonferens- anmäl dig nu
  Läs mer
Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket