Skriv ut
|
 • Upphandlingsguide: Vägledning för EU- finansierade projekt
  Framtagen av EU kommissionen
  Läs mer
 • Faktabank för Europeiska struktur- och investeringsfonderna
  För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt lanserar kommissionen en ny webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.
  Läs mer

Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. EU:s program för territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Aktuella utlysningar Interreg

Information om hur du ansöker finns under respektive programs hemsida.
Länkar till programmens hemsidor hittar du genom att klicka här.

Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak (ÖKS)

 • 1 februari - 4 mars
 • 22 augusti - 23 september
 • ÖKS tar löpande emot ansökningar om förprojekt under 2016 

Interreg Sverige- Norge

 • ​15 augusti – 15 september 2016
 • 15 januari – 15 februari 2017 
 • 15 augusti - 15 september 2017
 • Förstudier kan ansökas löpande.

Interreg Botnia- Atlantica

 • 14 mars - 31 mars 2016
 • 1 september - 30 september 2016

Interreg Nord

 • 1 april - 1 juni 2016
 • Löpande utlysning för förstudier inom alla insatsområden

Interreg Central Baltic

 • 2 januari - 27 februari 2017

Interreg South Baltic

 • 9 maj - 17 juni 2016

Interreg Baltic Sea Region

 • 1 mars - 1 juni 2016
 • 15 december 2015 - 29 februari 2016: Utlysning för riktad support till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen   

Northern Periphery and Arctic

 • 1 maj - 30 september 2016
 • Ansökningar gällande förprojekt  tas emot löpande

Interreg North Sea Region

 • 15 januari - 29 februari 2016

Interreg Europe

 • 5 april - 13 maj 2016

URBACT III

 • 22 mars - 22 juni 2016


Kalendarium

 • 2016-11-08
  Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi
  Läs mer
 • 2016-06-16
  Ökat svenskt deltagande i Central Baltic
  Läs mer
 • 2016-06-01
  Smart Regions Konference
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Webinars om den pågående utlysningen för implementeringsnätverk, URBACT
  Läs mer
 • 2016-06-16
  "Terrotory matters: Keeping Europe and its regions competitive", Amsterdam
  Läs mer

Aktuellt

 • 2016-05-09
  Hur kan vi undanröja hinder i gränsregionerna?
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Första projeken i South Baltic godkända!
  Läs mer
 • 2016-04-27
  Få inspiration på Nordprogrammets årskonferens- anmäl dig nu
  Läs mer
 • 2016-03-21
  Gå med i URBACTS nätverk- ansök före den 22 juni!
  Läs mer
 • 2016-03-21
  RegioStars Awards 2016- anmäl ditt projekt nu
  Läs mer
Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket